Transpa Public API

Tack vare vårt publika API är det möjligt att integrera med funktionaliteten i Transpa. Man kan t ex lätt skapa, redigera och radera fordon och vi kommer snart även möjliggöra samma sak för tidrapporter, pass, frånvaro och mycket mer.

Det är möjligt att skapa en modern integration för löneexport via en webhook.

Nya funktioner läggs till i vårt API kontinuerligt. Många av resurserna i vårt API är samma som de vi använder internt.

Vad kostar det att integrera till Transpa Public API?

Kostnader för användandet av vårt API är uppdelat i två delar: kvota och throttling. Att testa vårt API i vår sandbox-miljö är helt kostnadsfritt.

Kvota

Throttling

  • 1000 anrop/månad Kostnadsfritt
  • 4000 anrop/månad 1000 SEK
  • 10 000 anrop/månad 2 225 SEK
  • 100 000 anrop/månad 15 000 SEK
  • 200 anrop/minut Kostnadsfritt
  • 400 anrop/minut 1000 SEK
  • 10 000 anrop/minut 25 000 SEK

Kvota och throttling

Som integratör har du inledningsvis tillgång till det kostnadsfria paketet, där man får göra upp till 1 000 anrop per månad och 200 anrop per minut. Om du behöver en högre nivå av datatrafik kan du höja kvota och/eller throttling, genom att kontakta oss på api.transpa@visma.com. För priser se illustration ovan.

Räkneexempel

En kund som bygger sin egen integration
Generellt räknar vi med att man ska klara sig på det kostnadsfria paketet. Skulle man exempelvis ha behov av en högre kvota, låt säga mellan 1000 och 4000 anrop i månaden, blir den totala kostnaden
1 000 SEK per månad.

Integrationspartner bygger en framgångsrik applikation
Som integrationspartner har du möjlighet att bygga en applikation som kan användas av alla Transpa:s kunder. Din färdiga applikation kommer då att kunna presenteras på Visma App Store och därigenom nå exponering gentemot våra kunder. Detta skulle kanske göra att du till slut kommer behöva byta nivå från det kostnadsfria paketet.  Till exempel om integrationen skulle behöva göra totalt upp till 10 000 anrop i månaden, så skulle du som integratör faktureras 2 225 SEK per månad.