Funktioner i Transpa, integrationer och tilläggstjänster

Med Transpa får du ett system som utvecklats för transportbranschen. 

Med TransPA får du och din verksamhet ett funktionsrikt system som utvecklats specifikt för transportbranschen, av oss med stor insikt i densamma. Här får du en översikt av ett urval av funktioner och användningsområden inom Personal och utrustning, Jobba mobilt, Tidrapportering, Löneberäkning samt Personalplanering och trafikledning

 

Anställningskontrakt och arbetstidsförläggning

Anställningskontrakt skapas direkt i systemet och kopplas automatiskt till kollektivavtalens olika arbetstidsförläggningar samt lokala överenskommelser.

Personal- och anhörigregister

Register över personal och era anhöriga finns alltid lättillgängligt online, inget mer letande i papper och pärmar som finns på en specifik plats.

Automatiska påminnelser

Automatiska påminnelser om slutdatum för anställning, avtal och behörigheter med mera gör det enkelt att säkerställa uppfyllnad av lagar och kompetenskrav.

Behörighetskontroll av yrkesförare (BKY)

BKY-förfrågan direkt mot Transportstyrelsens register. TransPA larmar om någons körkort (Bx, Cx eller Dx) eller yrkeskompetensbevis (YKB eller ADR) saknas.

Kompetensbok

Kompetenslistor per anställd ger en tydlig överblick över kompetenser som behöver förnyas och utbildningar som bör planeras.

Utrustningsregister

Alltid aktuellt lagersaldo för utrustning underlättar planering av inköp.

Arbetsgivarintyg

Utskriftsfunktion av arbetsgivarintyg utifrån data i TransPA.


Registrera direkt kostnadsställe

Exempelvis kört fordon. Komplettera med eventuell arbetsuppgift.

Handbok och kvalitetssäkring

Alla medarbetare har enkel tillgång till handbok, checklistor, policys med mera. Ni avgör vilka dokument och uppgifter som ska vara tillgängliga och för vem.

Gemensam kalender

Systemets kalender ger medarbetarna tillgång till planerade arbetsuppgifter och körningar samt eventuellt schema.

Meddelandefunktion

Smidig kommunikation och filöverföring mellan kontor och chaufför.

Felanmälan av fordon via Fordonskontroll

Rapportera fel på fordon, aktiviteter, tillbud och avvikelser via integration med Fordonskontroll.

Felrapportering

Rapportering av fel, avvikelser, tillbud och skador görs snabbt och smidigt direkt i systemet. Ärenden tilldelas direkt en ansvarig på kontoret och kan följas till avslut.

Mobil, platta eller dator

Logga in och rapportera varsomhelst ifrån, på vilken enhet som helst. 

Tillgång till förarkortstider

Möjlighet finns att välja förarkortsdata som arbetstid.

Traktamenten

Rapportering av resor i Sverige, Norden och Europa.

Semester och frånvaro

Semesterplanering och registrering av frånvaro.

Direkt kontroll och godkännande av inmatade arbetstider

Innan förarens tidrapport attesteras kan du kontrollera arbetade timmar gentemot förarkortstid. Vid attest uppmärksammas du på de rapporter som innehåller avvikelser och godkänner korrekta rapporter på ett bräde.

Kollektivavtal och lokala överenskommelser finns i systemet

Alla beräkningar följer kollektivavtalet och de flest förekommande lokala överenskommelserna. Avstämning mot arbetstidsförläggning i förhållande till avtalen.

Automatisk löneuträkning och kostnadsfördelning

Den slutliga uträkningen presenteras detaljerat och tydligt. När lönen är klar exporteras den till ert lönesystem.

Beräkning av traktamenten nationellt och internationellt

Beräkning av traktamenten sker enligt gällande kollektivavtal och anges fördelat på skattefritt och skattepliktigt belopp.

Hantering av avvikelser

Utöver inmatade uppgifter om arbetade timmar, frånvaro, arbetstidsförkortning, och förarkortstider med mera, finns tillägg som hanterar en stor mängd avvikelser.

Beräkna lokala ersättningar med "tidnycklar"

Som ett komplement till den ordinarie löneberäkningen kan du arbeta med ”tidnycklar”, ett verktyg för att beräkna egna lokala ersättningar.

Övertidsberäkning och sjuklön

TransPA utför övertidsberäkning efter schema, schemalöst eller lokal överenskommelse samt hanterar sjuklön i upp till 14 dagar och håller reda på återinsjuknanderegeln.

Automatiskt saldo

Automatiskt saldo vad gäller arbetstidsförkortning, övertid, komptid och eventuell flextid.

Produktionsplanering

I TransPAs funktion för planering ser du kundbehov, fordon och personella resurser i förhållande till varandra.

Resursplanering

Resursåtgången summeras med grupperings-, sorterings och filterfunktioner, vilket gör det lättare för dig att se luckor, undertid och planera effektivt.

Schemaläggning

En schemaperiod kan vara i 1-52 veckor, inledas på valfri veckodag, återkomma rullande och innehålla fasta eller automatiskt fördelade arbetspass.

Personalplanering

Planera med schema eller schemalöst. Utforma er arbetstidsförläggning precis som ni vill.

Kommande frånvaro och behov av personal

Det aktuella schemat och din planering hålls åtskilda så att du kan pussla med tider. När du planerar ser du ledighet och annan frånvaro längre fram i tiden och kan förutse kommande behov av extrapersonal.

Kontroll på lagar, avtal och behörigheter

TransPA varnar automatiskt vid överträdelse av arbetstid, övertid, nattarbetstid och andra viktiga delar i vägarbetstidslagen.

Se arbetade timmar i realtid

I Kalendern får du kontroll över förbrukade timmar per vecka eller månad.

Tydlig översikt i gemensam kalender

Kalendern i TransPA erbjuder personliga inställningar och visning av ”exakt tidpresentation”.